Tin tức

Giấy phép lái xe do nước ngoài có giá trị sử dụng tại Việt Nam không?

Có thể sử dụng giấy phép lái xe do nước ngoài tại Việt Nam không? Hay tôi có thể sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp?

Chào luật sư, tôi có một câu hỏi muốn đặt là liệu giấy phép lái xe quốc tế có hiệu lực hay có giá trị sử dụng ở Việt Nam không ạ? Tôi rất mong luật sư có thể quan tâm và giải đáp giúp tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Chúng tôi xin trình bày quan điểm tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 29/2015/TT – Bộ Giao thông vận tải.

2. Nội dung hướng dẫn.

Giấy phép lái xe quốc tế, được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2015/TT – BGTVT, là một loại giấy phép lái xe được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước, bao gồm cả khu vực hành chính, cấp theo một mẫu thống nhất theo Công ước Viên (Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968). Giấy phép lái xe quốc tế còn được gọi là International Driving Permit (IDP) trong tiếng Anh.

Giấy phép lái xe quốc tế (IDP) theo Điều 4 Thông tư 29/2015/TT – BGTVT có kích thước A6 (148 mm x 105 mm). Nó có bìa màu xám và các trang giấy bên trong màu trắng theo mẫu. Trang 1 là trang bìa, ghi thông tin cơ bản của IDP được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Trang 2 quy định về phạm vi sử dụng IDP cũng in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Trang 3 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP được in bằng tiếng Việt. Trang 4 để trống. Trang 5 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Anh. Trang 6 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Nga. Trang 7 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Tây Ban Nha. Trang 8 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Pháp. Cuối cùng, trang 9 quy định hạng xe được điều khiển in bằng tiếng Pháp.

Giấy phép lái xe quốc gia là loại giấy phép lái xe được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của mỗi quốc gia, chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ của quốc gia đó.

Về việc sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam, quy định về điều này được nêu trong Chương III của Thông tư 29/2015/TT – BGTVT.

“Điều 10. Sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp

1. Người có IDP do Việt Nam cấp khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước tham gia Công ước Viên phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia; tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của nước sở tại.

2. IDP do Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Điều 11. Sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước Viên cấp tại Việt Nam

1. Người có IDP do các nước tham gia Công ước Viên cấp khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo IDP và giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển; phải tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của Việt Nam.

2. Người có IDP vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ Việt Nam mà bị tước quyền sử dụng IDP có thời hạn thì thời hạn bị tước không quá thời gian người lái xe được phép cư trú tại lãnh thổ Việt Nam.”

Theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Thông tư 29/2015/TT-BGTVT, giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp không có giá trị sử dụng tại Việt Nam. Giấy phép lái xe quốc tế do nước ngoài cấp chỉ có giá trị sử dụng tại Việt Nam nếu được cấp bởi các nước tham gia Công ước Viên. Khi sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (IDP), người lái xe không chỉ phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế mà còn phải có giấy phép lái xe quốc gia phù hợp với hạng xe điều khiển.

Nếu bạn dùng Giấy phép lái xe nước ngoài, nhưng nước đó không tham gia Công ước Viên, thì giấy phép đó không có giá trị ở Việt Nam. Ngoài ra, nếu bạn chỉ mang Giấy phép lái xe quốc tế mà không có Giấy phép lái xe quốc gia, bạn vẫn có thể bị phạt theo luật giao thông Việt Nam.

Khi Giấy phép lái xe quốc tế được cấp theo quy chuẩn quốc tế, nó có giá trị sử dụng tại Việt Nam, trừ khi nó được cấp bởi Việt Nam. Khi sử dụng giấy phép lái xe quốc tế để lái xe ở Việt Nam, bạn phải xuất trình cùng với Giấy phép lái xe quốc gia.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button